Delade strömmar...

Det är årets sista dag.
 
Vatten rinner under broar,
åar och älvar flödar,
städer är fulla av vatten,
bäckarna porlar över sina bräddar.
 
Det rinnande
flödet
källan till glädje
finner
den som söker.
 
Jag känner mig nära livet i skogen.
 
Strömmande flöden, vi ser dem,
och de betyder något för oss.
 
För mig, inte nödvändigtvis samma
som för någon enda människa.
 
Du äger din upplevelse, jag min.
 
 
 
 
 
Värmlandska bäckar, vintertid. 

Hitta egna vägar...

Ovanför dammen
ligger sjön
spegel
 
flödet regleras
genom en sinnrik anordning
som kräver ekvationer och formler
 
det oregerliga, ger mer än tar
 
 
 
 
 
Hittar ett litet smygande utflöde, ett sidospår! 
 

Delad vårdnad...

Jag bor i en rivningskåk,
som någon förbarmade sig över.
 
Huset har stått här i hundratrettio år.
 
Det tilltalar mig.
Säger att vi är överens.
 
Såg ett hus efter vägen.
Tror inte de var eniga,
om vårdnaden.