Husesyn...

Nåra spåren
skenbart
tomt
 
den åldriga skönheten
har en livvakt
 
i hennes sorgsna ögon
längtan att följa med
de söderutgående
de avgående
 
 
 
 
 
Ingen makeup i världen kan dölja det autentiska. Ingenting får den här sjukan att går över. 

Dörren på glänt...

Söker man efter tecken
finns de överallt
 
mellan brädorna
under takåsen
i fönstersmygen
 
i fotspåren
efter de osynliga
 
 
 
De kreativa har kanske ett mer öppet sinne. Saker slinker ut och in, lättare på något sätt. Än för den som låser om sig, för det som är främmande, menar jag. Nästa fråga är, är inte alla liksom förberedda för kreativitet, på något sätt... egentligen. 

Långväga...

Signalerna är tidiga
 
än är inte våren 
att lita på
 
tågen går hit och dit
vi är passagerare
 
 
Tulpaner är pålitliga. De tidigaste kommer långväga varje år. Bara för att glädja oss.