Utsatt för väder...

Någon har gjort sig mödan
att försöka cementera
stranden, lägga sten
bygga plattform
systematiskt
 
Syftet är oklart
 
Misslyckandet är tydligt
Det intressanta är, att se hur människan ändå har försökt. 

Förekommen anledning...

För att inte makter
som vi inte rår över
ska översvämma oss
bygger vi barriärer
 
sten på sten på sten
 
kanske tänker vi inte på
att vi samtidigt bygger in oss
 
 Mellan två krafter en skiljelinje som de inte kan överskrida. 

Hon är...

Hon är synlig
för att sedan åter bli
osynlig, gå in i dimman
 
Vid fyrtornets sida, i lä
kan man se henne stå
som en skugga, av den
hon en gång var
 
När hon visar sitt leende
fylls luften av magi
 
Is she? Yes she is.