Lov att vänta in...

Morgonens skarpa vita ljus
i de slutna ögonen,
ett bultande hjärta 
i halsgropen
 
snötäckta åkrar vid Frykens
långsträckta stränder,
Tossebergsklätten i den grå
molngudens händer
 
på väg till ett väntrum,
där tiden står stilla,
 
och rusar i hast mot evigheten
 
Hon håller honom i handen, och jag hör henne säga - Han är min vänstra hand, och jag är hans högra. 

Slang...

Det var en gång en fröken,
som bad sina vuxna elever
skriva ner några ord om kärlek,
till någon nära hjärtat
 
den unge mannen skrev
de ömma orden till sin käresta
 
Om du vore ett cykeldäck
- så önskar jag, att jag vore
en innerslang...
 
Någon har varit ute och cyklat. Spåren syns i den nyfallna snön.

Månljust...

Utan ljus är det omöjligt
att se färger, såsom vi är vana
att kunna se dem.
 
Inuti var och en av oss finns
en möjlighet, att se
och uppleva mer. 
 
Såg du månen inatt, min skatt,
såg du månens ljus över ängen,
över stora himlasängen?
 
Månen lyser över alla,
 
och särskilt lyser den över
alla föräldralösa barn,
 
så att de till slut hittar hem. 
På andra sidan är det upplyst. Borgvik 2015.