Delat bröd...

Hon går stigen över ängarna
ner mot de böljande fälten, 
där den mogna rågen står hög,
gråastegrön och grann
 
kornets fält av guld glänser
vid sidan om synfältet
 
hon stannar till vid åkerkanten
strax innan rågfälten,  ser ett kid
ligga stilla nedom dikesrenen
 
någonstans finns alltid en ängslig mor
 
hon lyfter blicken, ser rikedomen,
tänker på tacksamheten, den eviga 
tacksamheten, privilegierna
 
att människans barn har mat för dagen,
och en annan människa att älska
 
det är snart dags att skörda, att dela med sig
 
En fältstudie, någonstans i Uppland, juli 2015.

Myggjägare...

I den blodröda månaden
strålar sensommarsol, flyger
färgranna fän fulla luften
 
silvervingars fläktande flykt
glänsande smäckra kroppar
 
fältets flygande drakar
fina fjärilars fasa
 
slända för jungfru 
slända för troll
 
slända för bäck och för flod
 
det ringer i klockan
i myggreservatet
 
siste man släcker ljuset
 
Blodröd ängstrollslända? Trollsländor äter mygg -  morgon, middag och kväll. 

Manu propria...

För ett år sedan
visste du ingenting
om dagen idag
 
bakom taggtråden
det sjungande havet
 
många tunga stenar att lyfta
 
ett manuskript skrivet i sanden
 
Falkenberg 29/9 2014. Storlommen på besök, i skuggan av en fyr.