Kura i gömme...

Inuti varje ansikte
flera dolda,
osynliga för världen,
 
för vännerna på färden.
 
Butiken är stängd
för besökare,
låst och förbommad.
 
I skyltningen
lager på lager
påklistrade leenden.
 
Om du inte ser dem alla, är det bara att fortsätta räkna. 

Kausaliteter...

Du har väl hört talas om
fjärilseffekten, säger hon,
apropå nästan ingenting.
 
Det vill jag minnas, svarar jag,
och påminns om vingade ord
och hjärnor under påverkan.
 
Det är lite som behövs
för att förändra stort,
fortsätter hon.
 
Eller tvärtom, det kan krävas
mycket för att förändra ens det lilla. 
 
Ibland räcker det väldigt långt med en god tanke som kommer i retur. 

Isolerade...

Jag tror inte de pratar
om sina upplevelser,
med varandra,
 
de låter bilderna tala.
 
Ibland har hon tänkt tanken,
hur det skulle vara, 
om de stod där tillsammans,
 
kroppsvärmenära. 
 
Kanhända, all is i världen smälte.
 
Det blåser kallt, säger minnet. I övrigt är det vindstilla. Bryggorna som agraffer i ett fruset sår.