Dolda stråk...

Först är där bara de öppna vidderna,
den obestämda åkerlappen,
den fallfärdiga ladan
 
fuktig råkall syremättad luft
 
dimmor som dansar in från norr
den tätnande mystiken
 
sedan en prövande rörelse
 
när han reser sig
är där liv
 
Råbock i skarven mellan blått och rött. 

Rastlokal...

De är många, och de har rest
långt, de är fortfarande på väg
 
hemåt, eller långt hemifrån
 
någonstans finns en boplats,
en tillräckligt god omgivande miljö
för de små, som ännu är osynliga
 
vi tror att flyget går med autopilot,
når sin destination i beräknad tid
 
men vad vet vi om fåglars planer
 
under vilande vackra vingar 
dröjande värme från söder
Värmland, Fryksdalen, mars 2016.

Ledmotiv...

Vart leder alla omvägar,
hur lång är resan,
egentligen
 
är positionerna korrekta,
är den digitala vägvisaren
tillräckligt tillförlitlig
 
alla turer sedan första gången
i morgonkylan vid den röda bron
 
förutsättningar kan antas stå sig,
omständigheter kan alltid ändras
 
den fria tanken mellanlandar 
i den blå skymningstimmen
Bron vid Nilsby, sjön Fryken. Mars 2016.