Kraftfält ...

När hon står nära
kan hon känna
de starka strömmarna
 
från den ena
punkten
till den andra
 
iakttagelserna strömmar in
 
hon kan urskilja
skiljelinjerna
 
först senare
 
 
 
Det är strömt i älven den här våren.

Oanat ...

Du gav dig iväg
för att söka de vackraste,
de mest beundrade,
de liljelika skönheterna 
 
du fann en äng
med utblommade maskrosor
 
om du stryker
ytterst försiktigt
över det dunmjuka
med dina känsliga fingrar,
kan du kanske känna
hur livet pulserar
under ytan
  
Oräkneliga.
Borta...

Ledtråd...

Du skulle kunna hjälpa mig
att hitta en liten tråd
som har fallit ner
i det gröngröna vårgräset
 
en grön tråd
 
om du hjälper mig
med att hitta den,
så ska jag nog kunna sy ihop
den här osynliga revan
 
The river Klarälven.