Signs ...

Att räkna dagar 
utan ett tecken på liv,
kan sänka modet
hos den tålmodigaste
 
det kan å andra sidan
vara en mening med det,
en sorts enkel uträkning
 
ingen bygger luftslott
utan luft under vingarna
 
plötsligt händer det kanske
 
koltrasten sjunger
björkar slår ut
liljekonvaljens doft
fyller ravinen
 
den övervintrade själen
möter, det förhoppningsvis
något klokare, hjärtat
(vill vi det?)
 
och vi leker att det är vår
 
Den inre dialogen sade idag; säg ingenting mer, ingen hör dig. Ingen vill veta vad du har att säga. Hon lyssnade. 

Rikta om ...

Någon ser ut att göra sitt bästa,
säger hon. Det kanske lyckas
över förväntan, med den metoden.
 
Vad är det nu som du har fått syn på?
 
Det är bara mänskligt beteende.
När någon vill rikta bort intresset
från sin person, mot något annat.
 
Hur vet du att det är just det?
 
Det är väl mer än känsla jag har.
Utifrån egen erfarenhet förstås. 
 
Det bästa sättet att få efterhängsna byrackor att sluta förfölja en, är att gömma undan köttbenet. Eller som jag också har sagt, finns inget i råttfällan, kommer inga råttor dit.