Frågor ...

Du har inte sett efter,
har ingen aning om
hennes enkla frågor,
 
närmare eftertankar om
livets kodade manuskript,
händelser i långa kedjor,
sammanlänkade öden
 
kontroll passerar kaos,
styrda reglerade flöden,
slumpens fria strömmar
 
inte antingen eller,
utan både ock
 
du sitter med facit i hand,
utan att känna till
frågorna
 
Vägen nära. Kölden utanför. 

Mönster ...

Den svartvita årstiden,
frostfrusna stela morgnar,
nätternas eftervärme
 
livets mönster på rätan
och på avigan
 
solens bländande
låga leende,
månens skarpa blick
ovanifrån
 
tudelade dagar
 
 Det är stilla och lugnt. Havet vilar.

Märkte du ...

Hon går mycket sakta
genom den senhöstliga parken,
där årsringar har lagts till
 
kanske drömde hon,
om dig, långt innan du kom,
drömmar utan avsändare,
längtan utan mottagare
 
när hon väl kom nära,
tog sin givna plats,
var det så självklart
 
som om, 
era bläckor kände 
varandra
 
Inför vintern klär träden av sig. Visar sin vackra nakna bark.