Få fatt ...

I all hast flyger de fram,
de bärande tankarna,
som det ständiga bruset
utestänger.
 
Ta fast fartvinden, haka i,
tänk en hel mening.
 
Håll i handen, det du inte har.
 
När du stillnar, luta din panna
mot min, lägg dina bekymmer
i den gemensamma kollekten.
 
 

Bärande ...

Långt ut på livets pir,
står du stadigt,
svajande
 
tänker över stegen,
som tog dig hela vägen
 
för att till slut, hitta hem
 
de vackraste ögonblicken
kan ännu återstå, att se
 
långa bryggor 
bär många drömmar
 
 Snart kommer våren, bärande på grönska.