Vittrors väsen ...

Bittra vittror
stryker runt
i gamla skogar.
 
Vilda vittror
väljer nya vägar,
vill vackerhet.
 
Bittra vittror under jord,
håller hårt i gamla nycklar.
 
Vilda vittror flyger högt,
svävar över nya drömmar.
 
 Parallella verkligheter. Var och en har sitt stråk att vandra. 

Tassa runt ...

Rävens sträva sura skall,
skräller i den tidiga gryningen.
 
Spåra i snö, spåra i snö,
frostens kyliga mö.
 
Morgonens nyvakna tanke
handlar om nödvändigheten,
av att låta gammalt gå.
 
Vikten av att tala klarspråk.
Sluta smyga runt, som en räv
på sin morgonpromenad.
  
Den som är fri, är fri
att stanna, fri att gå.
 
Ibland finns det plogad väg, eller spår att följa. Vi ser efter var vi sätter fötterna. Så att vi inte hamnar i diken. 

Stanna till ...

Det finns flera anledningar,
för den som behöver
förklaringar.
 
I de närmaste nätter,
som någonsin har passerat,
uppfylls önskningar.
 
Vandrarskorna ligger 
på översta hyllan.
 
Du hittar en själ,
den kan vara din.
 
I spåren, av något stort.