Blommor och bin ...

Om blommorna i trädet
ska bära någon sorts frukt,
har det med pollinering att göra.
 
Pollineringen i sin tur,
har att göra med
till exempel bin.
 
Väderlek och vindar
kan ha en viss betydelse.
 
Som en svag sommarvind
sveper jag med mina fingertoppar
över den ännu varma hällen,
där jag nyss blev stungen.
 
Ett äppelträd blommar, öppnar sina gömmor. 

Plats i kön ...

Du ser för din inre syn
den livslånga kön ringla sig,
ställer dig avvaktande 
lite vid sidan om.
 
Att bestämt avstå från köande,
och tålmodigt bida sin tid,
kan löna sig i långa loppet.
 
När du äntligen kliver fram,
är du inte den allra sista i raden,
en av alla, i en decennier lång kö.
 
Du är till slut den enda,
den som sätter punkt. 
 
 
 

Svämma över ...

Vårens flod har flödat,
svämmat över sina bräddar,
fyllt den lilla bäckens delta
med livgivande vatten.
 
Vårfloders resor tar sin början
någonstans i de höga bergen.
Snö, is och tjäle kapitulerar
för solens ljus och värme.
 
De djupa dalarna fångar upp
överflödet i sina mjuka bäddar.
 
En värmlandsk vårbäck, svämmande. Ibland kan bäckar behöva återhämta sig, särskilt efter att de har svämmats över.