Allt är om oss ...

Du ställer inga frågor,
 
vem är du, vad vill du
var kommer du ifrån
  
dina ögon vill bara veta 
när vi ska komma hem
 
min jord är en brinnande eld
dina flöden flyger i vinden
 
där är en allt tunnare is
 
det brådskar om vi ska över,
berättelserna bär oss 
 
jag är bergen, klipporna
stenarna på marken
 
jag är den flygande
röda ökensanden
i dina barfotaskor
 
du är skogen, ängarna
sjöarna och fälten
 
du är den vilda floden
som rinner i mina vener
 
du och jag är sången,
som universum sjunger
 
Den klara älv. Vårflod. Flow. Snart. Foto 2016.

Kraftfält ...

När hon står nära
kan hon känna
de starka strömmarna
 
från den ena
punkten
till den andra
 
iakttagelserna strömmar in
 
hon kan urskilja
skiljelinjerna
 
först senare
 
 
 
Det är strömt i älven den här våren.

Stängda luckor...

I den tidiga morgontimman
förstärks ljud, och andra fenomen,
 
som slussportar som öppnas,
 
jag trodde verkligen en stund
att världen skulle gå under, 
oljudet var öronbedövande.
 
Det var på den tiden
det var så lyhört.
 Bakom fördämningarna dundrar krafterna.