Bedövande ...

Det går inte att jämföra
införlivade upplevelser
 
det långsträckta landtungan
mellan hav och lagun
 
ena sidan mot land,
ett ljummet regn
stillsamma vindar i lä
 
andra sidan
piskande havsvindar 
vågornas skum
 
flygande sand 
öronsnäckorna
ljudets höga decibel
 
landtungan förenar och skiljer åt
 
hon står blickstilla
klar som en spegel
 
reflekterar ljuset
 
 
Kuriska näset, Litauen, juli 2016. 

Design...

Någon startar en rörelse
mot det konventionella, 
 
det kan börja med ett ord,
 
så småningom
uppstår en strömning.
 
Tecken och symboler,
överskrivna, övermålade
omskrivna, yttryckligen
offentliggjorda.
 
Vem som var först,
har ingen betydelse längre.
 
Alla vet vem som sjöng. 
 
 
Lennon wall in Prague, januari 2016. 

Walking the bridge...

Vem vandrar på bron
vem vandrar på bron
över de djupaste vatten
 
över de djupaste vatten
 
till andra sidan
till andra sidan
av bron
 
till andra sidan av bron
 
den största bron
den sista bron
 
över till andra sidan
 
vems sida är du på
 
Prague january 2016.