I god tid ...

Tidiga morgnar,
när nattens drömmar
ännu håller om dig,
kan du ana 
rörelser
 
någonting är i görningen,
men du vet inte riktigt vad
 
är det bråttom, tänker du,
väntar någon på dig,
eller vill du bara
komma i tid
 
är det en tidsfråga,
eller är det en livsfråga
 
du kan inte kräva ett svar
 
du låter tiden ta hand om
bokningarna, i livets bok
 
Pionerna blommar tidigt i år. Vadan all denna brådska?

En stig i tiden ...

Det går en glömd stig 
bortom gärdsgården
i mitt sommarhjärta
 
den är till dig
 
ängens blommor
sträcker upp sig,
slår ut sina bladvingar
som om de ville flyga
sin väg, över hagarna
 
till dig
 
En stig i en hage, en äng i en skog. 

Vargens bönor...

Regnbågsrika
rovdjurslika
midsommarspjut 
 
nedanför den ödsliga logen
en sluttande slänt 
blå lupiner
 
som tar plats
 
Det är inte tiden. Det  är allt som ska rymmas i den.