Det nya året smyger sig fram...

Gamla årets sista timmar
de sociala medierna fylls av hälsningar
tillbakablickar och önskningar
 
jag är rustad med ett stundtals svagt minne
låter fotografierna fånga stunderna åt eftertanken
 
en bild från midsommartid minner om värme