Vad som ryms...

Hur kan din själ

innehålla

så mycket vackert

sa hon

även mitt i sorgen

 

har inte tänkt på det

som vackert

 

när sorgen gör sina besök

smyger sig ut

väller fram

kastar omkull

på knä

då kan jag ibland känna

hur en kraft håller mig upprätt

som ett per starka skakande armar

inte låter mig kräla

i stoftet

i ögonvrån det vita grå och vackra

den inre rösten som säger till mig

skriv