Vad är meningen med isen...

Är det en fråga om tid

innan hon går till hägnet 

 

till arken zoo

lägger sig i frysen

med ögon blå som is

 

Det är i smärtan

jag känner att jag lever 

nära livet

finns ett beroende i det

det är dubbelheten

 

att inse att det är av fri vilja

 att ingen tvingar

Målningar Sonny Tronborg

Så länge har jag vetat – likafullt så glömmer jag

Post-it-lappar

  • om det är meningen så händer det oavsett vad du gör
  • är det inte meningen så kan det ändå hända
  • om det har hänt så kan det vara alldeles meningslöst

(att försöka förstå och förklara varför det hände)

  • om det inte händer så var det aldrig meningslöst

(att fundera på vad som kunde ha hänt)

  • om det händer så beror det väldigt mycket på vad det är

Du kan aldrig veta … vart du är på väg … när vägen gör en krök

In the meanwhile – musik som gör mig glad så jag flyger

Elliott Murphy – Poise’n grace!