Grönt ljus

En vecka gick i hast

hann knappt sätta sig

mellan vardagarna

 

nu är vi nästan ute ur tunneln

snart slår ljuset om till grönt

Något som tål att tänka på när det går lite väl fort. I kurvor kan det uppstå centrifugalkraft… Urspårningskoefficienten är sambandet mellan den lodräta och sidokraften. 

http://jarnvagsinfo.se/banteknik/teorin/