Delade strömmar...

Det är årets sista dag.
 
Vatten rinner under broar,
åar och älvar flödar,
städer är fulla av vatten,
bäckarna porlar över sina bräddar.
 
Det rinnande
flödet
källan till glädje
finner
den som söker.
 
Jag känner mig nära livet i skogen.
 
Strömmande flöden, vi ser dem,
och de betyder något för oss.
 
För mig, inte nödvändigtvis samma
som för någon enda människa.
 
Du äger din upplevelse, jag min.
 
 
 
 
 
Värmlandska bäckar, vintertid.