Utsatt för väder...

Någon har gjort sig mödan
att försöka cementera
stranden, lägga sten
bygga plattform
systematiskt
 
Syftet är oklart
 
Misslyckandet är tydligt
Det intressanta är, att se hur människan ändå har försökt.