In the sky...

Se sig om i stjärnorna
efter, se sig om
men aldrig vända
 
vila i vissheten
den enda vägen
är framåt
uppåt och framåt
 
radera de digitala 
minneskorten
 
formatera livet
Sakta men säkert, barr för barr, framträder ljuset.