Genom att falla...

Vatten faller och rinner
genom ett rostfritt plåtrör
 
vägen är förutbestämd
 
stenen som tar emot
har en heltäckande regnrock  
i grönaste mossgrönt
 
de små dropparna skummar
 
igenom sina telefonböcker,
någonstans ringer en klocka
 
styrkan i att falla, utan våld