Dagsverke ...

När vi tillsammans söker vägen
genom den snåriga djungeln,
hängande i de vilda lianerna,
utan att egentligen veta vart  
vi är på väg, vilket syftet är
 
och vi till slut, med våra
gemensamma hökögon
ser stigarna uppenbara sig,
de dolda tecknen bli synliga
i den otillgängliga terrängen
 
då känner jag en sådan
stor värme och tacksamhet,
att få vara delaktig på resan
 
vi landar på våra kråkfötter
och känner fast mark
 
vandringen kan ta sin början
 
Bergspass är riktigt bra, om en behöver påminnas om hur liten en är som människa egentligen.