Delat bröd...

Hon går stigen över ängarna
ner mot de böljande fälten, 
där den mogna rågen står hög,
gråastegrön och grann
 
kornets fält av guld glänser
vid sidan om synfältet
 
hon stannar till vid åkerkanten
strax innan rågfälten,  ser ett kid
ligga stilla nedom dikesrenen
 
någonstans finns alltid en ängslig mor
 
hon lyfter blicken, ser rikedomen,
tänker på tacksamheten, den eviga 
tacksamheten, privilegierna
 
att människans barn har mat för dagen,
och en annan människa att älska
 
det är snart dags att skörda, att dela med sig
 
En fältstudie, någonstans i Uppland, juli 2015.