På bar kvist...

I kvällningen hörs ett glädjefyllt
drillande, en solosång
hög och klar i tonen
 
en tyst publik döljer sig
i de ännu olövade träden
 
vi har alla stannat till
för att lyssna
 
våren är här
 
En vårbäcks ystra glädje. Längtans belöning. Fritt flöde.