Tina långsamt...

Älven frös aldrig till helt
den här vintern
 
de långa nätterna
är snart över
 
rådjuren lämnar spår
av brustna hjärtan
på nattfrostens
tunna skare
 
våren hänger
i isfingertopparna
i takrännorna
 
Gå närmare, se efter. Tappa inte tålamodet.