Det som tynger ...

Solig morgon
vänligt sinne
lov att vara
 
inga dagsverken som väntar
dagen ligger öppen leende
 
mörkret inom
en motvikt
 
stäng till
 
lämna en springa
så ljuset kan ta sig in