Bränning ...

Stränder är väntan
ankomst och välkomst
 
stränder är uppbrottsstämning
 
oavsett ur vilket perspektiv
scenen är vald att spelas upp
 
en kommer från havet 
en sveper in från himlen
en anländer från landet innan
 
minnen hovrar med precision
över mål, prickar in
rätt våglängd
 
de brända vingarna
bär båda en kort stund
 
En glittrande vik, leenden i längder.