Dolda stråk...

Först är där bara de öppna vidderna,
den obestämda åkerlappen,
den fallfärdiga ladan
 
fuktig råkall syremättad luft
 
dimmor som dansar in från norr
den tätnande mystiken
 
sedan en prövande rörelse
 
när han reser sig
är där liv
 
Råbock i skarven mellan blått och rött.