Kraftfält ...

När hon står nära
kan hon känna
de starka strömmarna
 
från den ena
punkten
till den andra
 
iakttagelserna strömmar in
 
hon kan urskilja
skiljelinjerna
 
först senare
 
 
 
Det är strömt i älven den här våren.