Till för lit ...

I den digitala byrålådan
ligger raderna numera orörda,
ingen kommenterar,
ingen läser.
 
Jag fortsätter, säger hon,
så länge jag har lust.
 
År läggs till år,
händelsekedjor länkas,
betydelser upprepas.
 
Tills jag lär mig,
tills jag lär mig.
 
I vissa hänseenden
tycks lärdomar ha gått in.
 
Det handlar om livslångt lärande,
det handlar om att inte ge upp. 
 
Om du tror på något, menar du?
 
Eller när du vet, att du behöver det.
För att du ska förstå. 
 
Vid en solvägg, på en gård, någonstans i skogen. Lite vintage, och äkthet.