Besvärjelser ...

När han skar en bit 
av hennes hjärta
till färdkost,
 
sjöng de svarta fåglarna
in dimman för att dölja
de blödande bläckorna
i en sörjande skog,
 
där ensligheten vandrade 
hand i hand med nordanvinden,
dragandes stormfällda grenar
genom trädens trassliga hår.
 
Mjukt föll tårar i fuktig mossa,
hårt föll regn i stenars rösen.
 
Hon svor sig fri. 
 
I magiska skogar finns trollkarlar. Vi bör akta oss. Såsom de bör akta sig för oss.