Frågor ...

Du har inte sett efter,
har ingen aning om
hennes enkla frågor,
 
närmare eftertankar om
livets kodade manuskript,
händelser i långa kedjor,
sammanlänkade öden
 
kontroll passerar kaos,
styrda reglerade flöden,
slumpens fria strömmar
 
inte antingen eller,
utan både ock
 
du sitter med facit i hand,
utan att känna till
frågorna
 
Vägen nära. Kölden utanför.