Höstens ridåer ...

Tröttheten överfaller
mitt i grannlåten,
sjunger om sista versen
 
kanske borde hon
lägga ner projekt,
spara tid
 
eller har hon inte redan
 
så borde hon kanske
se upp, höja blicken
mot skyn
 
se kråkorna rustar för vinter,
återvänder till flocken
 
 
 
 Bakgården, omgärdad, omhuldad.