Samlade ting ...

I stora bruna kartonger
för motorer av välkänt
fabrikat, packar hon
sina tillhörigheter.

Det är världsliga ting,
med och utan mervärde.

Hon sorterar somligt
i märkta lådor, slänger
annat utan pardon.

Hon tänker att hon förbereder,
förenklar, för de som kommer efter.

Kanske döstädar hon, rentav,
medan tanken reser i minnen.

Några minnen sparas,
andra städas undan,
tidskapslar försluts.

Obehöriga äga ej tillträde,
till privata rum, eller
byggarbetsplatser.

Hon bär över sitt liv
i kartonger, till en framtid,
ingen vet någonting om.

Därför, att livet pågår,
här och nu.

Solrosorna mår bra, i solen.
 

Kommentera här: