Vittrors väsen ...

Bittra vittror
stryker runt
i gamla skogar.
 
Vilda vittror
väljer nya vägar,
vill vackerhet.
 
Bittra vittror under jord,
håller hårt i gamla nycklar.
 
Vilda vittror flyger högt,
svävar över nya drömmar.
 
 Parallella verkligheter. Var och en har sitt stråk att vandra.