Steg i luften ...

Du ställer frågor om vägen,
och kanske förväntar du dig,
att få någon sorts besked. 
 
Jag vill påminna dig om,
att gällande färdriktningen,
har du alla svar du behöver.
 
Inom dig, har du glömt det?
 
Den enda som kan ge dig 
de svar du vill ha, är du själv.
 
Valet är ditt, som alltid.
 
Väljer du att gå
osäkerhetens branta stig,
har du bara dina egna steg
att sätta din tillit till.
 
Väljer du en säker väg,
finns det sällan garantier,
vart det leder, i slutänden.
 
Dina steg avgör, då som nu,
om du kommer framåt.
 
Det kan räcka att tveka ett ögonblick,
för att missa det enda tillfället.
 
En enkel regel är, 
att följa förnuftets röst.
 
En regel du alltid har satt,
på undantag. 
 Duse udde, Vänerstrand. 

Kommentera här: