Flashbacks ...

De ensamma nätterna,
längst ut på kanten,
nära stupet.
 
Närvaro och frånvaro.
 
Värdefull betänketid,
svarande tystnad.
 
Valda steg.
 
Bärande vingar
över bråddjupa stup.
 
Närhetens lag.
 
Pioner, i en trädgård, nära. 

Kommentera här: