Få fatt ...

I all hast flyger de fram,
de bärande tankarna,
som det ständiga bruset
utestänger.
 
Ta fast fartvinden, haka i,
tänk en hel mening.
 
Håll i handen, det du inte har.
 
När du stillnar, luta din panna
mot min, lägg dina bekymmer
i den gemensamma kollekten.
 
 

Kommentera här: