Svämma över ...

Vårens flod har flödat,
svämmat över sina bräddar,
fyllt den lilla bäckens delta
med livgivande vatten.
 
Vårfloders resor tar sin början
någonstans i de höga bergen.
Snö, is och tjäle kapitulerar
för solens ljus och värme.
 
De djupa dalarna fångar upp
överflödet i sina mjuka bäddar.
 
En värmlandsk vårbäck, svämmande. Ibland kan bäckar behöva återhämta sig, särskilt efter att de har svämmats över. 

Kommentera här: