Bildbibliotek ...

De sorterade bilderna
har lagrade betydelser
utöver det dina ögon ser
 
avtryck av och uttryck för
tidiga ordlösa minnen
 
ensamhetens långa vandringar
med eller utan sällskap
 
årstiderna som kom och gick
växelvis i samma spår
 
de inre samtalen i tystnaden
frågorna om före, och efter
 
den där längtan efter någon
obestämd, odefinierad
 
de brända vingarna
ur askan i elden
 
och att veta, någonstans
ett leende, ett svar
 
ett sant begär 
 
 

Kommentera här: