Fabler ...

De åldrande honorna
på den överblivna kartan
driver fortsatt omkring,
 
meningar bildas långt efter
att den första bokstaven
lämnat församlingen
 
hon som sopar bort spår
efter den egna svansen,
varseblir vilsna vandrare,
 
medveten om faran i att leva,
nära ett vattenhål
 
 
 Klarälven, november.

Kommentera här: