Äska ljud ...

Den där tystnaden,
som det går att vänja sig vid,
när du kan höra
andetag
 
den där tillåtna tystnaden,
stillhetens lov,
pauserna,
 
är de kanske nödvändiga
för att sammanhangen
ska träda fram
 
ett ständigt sorl kan lägga sordin
på tillfällen, anslå tonen,
 
tystnaden å sin sida,
kan välkomna livets buller!
 
medan orden vilar i magasinen,
bunkrar vi närhet och värme 
 
 Stillhet efter vägen, ber tyst om att du ska stanna till.

Kommentera här: