Kredit ...

Det är först
när mörkret faller,
stjärnor blir synliga
 
du står på frusen mark,
riktar din sändare
mot evigheten
 
frågorna är aldrig gratis,
dessvärre
inte heller svaren
 
du behöver inte
oroa dig
 
räkningen 
kan vara betald
 
Någon gång kanske vi förstår. Och om vi gör det, har dikten ett annat värde då?

Kommentera här: