Höstmånad ...

Över de fuktiga strandängarna,
längs bäckravinens låga slänter,
sveper lindrande dimslöjor fram.
 
I orkesterdiket spelar första fiolen
en smått desperat höstsonat.
 
Vårens eldar upp i minne,
röksignaler och ett hjärta
på en bädd av glöd.
 
Livets friluftsteater utspelar sig 
vid ett livgivande vatten.
 
Brända träd återhämtar sig,
svedd bark läker.
 
 

Kommentera här: