Mistlur ...

De står samlade i en klunga,
uppdraget är noga planlagt,
närmar sig sitt slut.
 
Någon spanar utåt det öppna,
någon står i egna tankar.
 
Oavsett närvaro,
är målet gemensamt.
 
De flesta har nog tänkt sig,
att läget är under kontroll.
 
När mistluren ljuder
är hon inte beredd.
 
Inte beredd på reaktionerna,
inte beredd på flockens beteende.
 
Stumheten drabbar henne,
samtidigt som tanken stillnar.
 
I drömmen nås hon av insikten.
 
Dimman kom först efteråt.
 

Kommentera här: