Se bortom ...

En av alla dessa dagar,
som kom och gick,
närmare mörkret
 
vi håller våra ljus tända
 
med en stark vilja går det
att komma förbi och se bortom
de fint tillrättalagda orden
 
bakom där, en människa,
som du och jag
 
ängslan maskerar sig,
bär skygglappar
 
orosfågel sprider ut sina vingar,
kastar långa mörka skuggor
 
vi håller våra ljus tända,
låter momentet passera,
påminner oss om,
 
hoppets ljus måste bäras,
ödmjukt och rakryggat
 
 
 

Kommentera här: