Gömmen ...

Det finns en särskild plats
på baksidan av det gamla uthuset,
längst ut på den sandjordiga udden,
 
vid branten av grävlingarnas ravin,
med utblick mot bävrarnas bäckfåra,
dold bakom den faluröda brädväggen.
 
Mitt i allt samlat gammalt bråte,
kan du bli stående, alldeles stilla.
 
Runt omkring dig växer
en djungel av snårskog,
hejdlöst, vilt, ohämmat.
 
De grönaste mossimossor 
klättrar upp och ner och på tvären,
längs murkna trädstammar.
 
Just där, på den enklaste av platser, 
är det ibland möjligt att uppleva,
den nästan kravlösa tystnaden.
 
 När längtan till landet, slår till. 
 

Kommentera här: